Asistencia
xurídica

ASISTENCIA XURÍDICA PARA PERSOAS AFECTADAS POLA LUDOPATÍA E OUTRAS CONDUTAS ADICTIVAS destinado a aquell@ s usuari@ s das asociacións integradas en FEJAR.
Para acceder ao devandito recurso, tramitarase sempre a través das asociacións integradas na nosa Federación, quen deberá trasladarnos a súa consulta a través do seguinte e-mail abogados@fejar.websimbiosys.com.
No caso de que non pertenzas a ningunha asociación federada podes contactar co900 200 225 ou con fejar@fejar.websimbiosys.come informarémosche de centros e asociacións máis próximas ao teu lugar de residencia.