As seguintes ligazóns abriranse nunha nova pestana
Buscador:
Search
Inicio | Axudámosche | Autoprohibición

Autoprohibición

¿Que é a la autoprohibición?

Unha das medidas que pode tomar unha persoa que recoñece a súa adicción ao xogo, é a solicitude de incorporación ao Rexistro de Interdicciones do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Unha vez aprobada esta solicitude, é a propia administración e as empresas as que impedirán o acceso ás salas físicas ou portais na internet onde leve a cabo o xogo.

Para que serve?

A autoprohibición por si soa, non soluciona o problema de ludopatía, pero axuda ás persoas que xa están en tratamento, para que, no suposto dunha recaída, póidaselles disuadir, ademais de contribuír ao/a paciente para crear máis conciencia do problema que ten. Se unha vez recoñecido o problema de adicción ao xogo non podemos confiar na forza de vontade, e #ante a inexistencia desta última, teremos que utilizar todas as estratexias que desde a nosa contorna facilítennos a intención de non repetir a conduta de xogo.

Pasos a seguir

1.

Descarga o modelo de solicitude pulsando a seguinte ligazón.

*Abrirase o formulario nunha xanela a parte. Poderás gardar o documento utilizando as opcións da parte superior do teu Navegador (Archivo>Guardar).

2.

Enche a solicitude directamente no PDF e posteriormente imprímea e asínaa.

*Podes imprimila igualmente en papel branco e cumprimentala de forma manual.

3.

A solicitude poderás entregala en calquera oficina de Rexistro e en comisarías da Policía Nacional.

*Igualmente podes acudirche nalgunha das asociacións de FEJAR onde che tramitaremos a auto-prohibición. Deberás acudir co teu DNI orixinal e ser a propia persoa que solicita a auto-prohibición quen acuda á entrega da solicitude.

4.

Chegarache unha carta identificada como do “Ministerio de Hacienda” confirmándoche o alta.

*O acceso a esta lista é totalmente confidencial e ningunha persoa allea ao sistema (particulares, empresas, entidades bancarias, etc.) poderá ter acceso a estas.