As seguintes ligazóns abriranse nunha nova pestana
Buscador:
Search
Inicio | Ludopatía | Descrición da enfermidade

Descrición da enfermidade

A ludopatía consiste nunha alteración progresiva do comportamento pola que a persoa sente unha incontrolable necesidade de xogar (xogos de azar), menosprezando calquera consecuencia negativa. Trátase dunha adicción onde non se consome ningunha substancia, aínda que ás veces vai acompañada doutras substancias como tabaco, alcol ou drogas, o que se coñece como comorbilidad.

Características

A ludopatía é cando o xogo de azar que practica unha persoa carréxalle graves problemas. Pensa, vive e actúa en función do xogo, deixando ao carón calquera outro tipo de obxectivo. Unha adicción sen substancia é a conduta repetitiva que resulta pracenteira, polo menos ao principio; xera unha perda de control na persoa, ademais aparece a tolerancia, aumento da conduta para obter os efectos desexados; interfere de forma grave na súa vida cotiá, a nivel familiar, social, laboral, e, se interrompe a conduta aparece a síndrome de abstinencia.

Hai enganos á familia, amigos…

Volve xogar para recuperar o diñeiro perdido

Utiliza o Xogo como estratexia para escapar doutros problemas

Hai inquietude, irritabilidade cando non xoga

Fracasa ao tentar controlar o xogo

Ten necesidade de xogar cantidades crecentes

Existe alta preocupación polos xogos de azar

Áreas afectadas

Son moitas as consecuencias que carrexa o Xogo Patolóxico, afectando a varias áreas, detalladas a continuación:

Área económica

Débedas cuantiosas.

Incumprimento de pagos, empobrecemento…

Área familiar

Mentiras constantes e clima de desconfianza.

Deterioración da comunicación.

Área legal

Comisión de actos ilegais.

Roubos e furtos.

Problemas xudiciais graves.

Área psicolóxica

Apatía e depresión.

Baixa autoestima, sentimento de culpa.

Tensión, ansiedade, irritabilidade e ideas suicidas.

Área social

Illamento, ausencia de afeccións, hobbies…

Desvinculación das amizades, perda de relacións.

Área somática

Insomnio.

Falta de apetito.

Dores de cabeza, estómago, caluga…

Área laboral

Diminución de atención e concentración.

Diminución do rendemento laboral.

Perda de oportunidades e promocións.

Área económica

Débedas cuantiosas.

Incumprimento de pagos, empobrecemento…

Área psicolóxica

Apatía e depresión.

Baixa autoestima, sentimento de culpa.

Tensión, ansiedade, irritabilidade e ideas suicidas.

Área somática

Insomnio.

Falta de apetito.

Dores de cabeza, estómago, caluga…

Área familiar

Mentiras constantes e clima de desconfianza.

Deterioración da comunicación.

Área familiar

Mentiras constantes e clima de desconfianza.

Deterioración da comunicación.

Área social

Illamento, ausencia de afeccións, hobbies…

Desvinculación das amizades, perda de relacións.

Área laboral

Diminución de atención e concentración.

Diminución do rendemento laboral.

Perda de oportunidades e promocións.

Área legal

Comisión de actos ilegais.

Roubos e furtos.

Problemas xudiciais graves.

Enfermidade recoñecida

A ludopatía foi recoñecida oficialmente como entidade nosológica de saúde mental no ano 1980 cando a Sociedade Americana de Psicoloxía (APA) inclúeo por primeira vez como trastorno no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Trastornos Mentais, na súa terceira edición ( DSM-III).

Recoñécese de novo no DSM-V como enfermidade sendo a única adicción sen substancia que obtén esta valoración.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) recoñece a ludopatía como unha enfermidade clasificada no CIE-10 dentro dos Trastornos dos hábitos e do control dos impulsos