Els enllaços següents s'obriran en una pestanya nova
Cercador:
Search
Inicio | Ludopatia | Descripció de la malaltia

Descripció de la malaltia

La ludopatia consisteix en una alteració progressiva del comportament a causa de la qual la persona sent una incontrolable necessitat de jugar (jocs d’atzar) i menysprea qualsevol conseqüència negativa d’aquesta necessitat. Es tracta d’una addicció en què no es consumeix cap substància, encara que, de vegades, va acompanyada de substàncies com ara tabac, alcohol o drogues, cosa que es coneix com a comorbiditat.

Característiques

La ludopatia es produeix quan el joc d’atzar que practica una persona li suposa greus problemes; quan pensa, viu i actua en funció del joc, i deixa de banda qualsevol altre objectiu. Una addicció sense substància és la conducta repetitiva que resulta plaent, almenys al principi; genera una pèrdua de control en la persona, a més apareix la tolerància a l’addicció i l’augment de la conducta addictiva per obtenir els efectes desitjats; interfereix de manera greu en la seva vida quotidiana, en l’àmbit familiar, social i laboral, i, si interromp la conducta, apareix la síndrome d’abstinència.

S’enganya la família, els amics…

Es torna a jugar per recuperar els diners perduts

Es fa servir el joc com a estratègia per fugir d’altres problemes

Es pateix inquietud i irritabilitat quan no es juga

Es fracassa quan s’intenta controlar el joc

Es necessita jugar quantitats cada vegada més grans

Es mostra molta preocupació pels jocs d’atzar

Àrees afectades

Són moltes les conseqüències que comporta el joc patològic i afecta diverses àrees que detallem a continuació:

Àrea econòmica

Deutes considerables.

Incompliment de pagaments, empobriment, etc.

Àrea familiar

Mentides constants i clima de desconfiança.

Deteriorament de la comunicació.

Àrea legal

Comissió d’actes il·legals.

Robatoris i furts.

Problemes judicials greus.

Àrea psicològica

Apatia i depressió.

Autoestima baixa, sentiment de culpabilitat.

Tensió, ansietat, irritabilitat i idees suïcides.

Àrea social

Aïllament, manca d’aficions, de hobbies, etc.

Desvinculació de les amistats, pèrdua de relacions.

Àrea somàtica

Insomnio.

Manca de gana.

Mal de cap, d’estómac, a la nuca, etc.

Àrea laboral

Disminució de l’atenció i de la concentració.

Disminució del rendiment laboral.

Pèrdua d’oportunitats i de promocions.

Àrea econòmica

Deutes considerables.

Incompliment de pagaments, empobriment, etc.

Àrea psicològica

Apatia i depressió.

Autoestima baixa, sentiment de culpabilitat.

Tensió, ansietat, irritabilitat i idees suïcides.

Àrea somàtica

Insomnio.

Manca de gana.

Mal de cap, d’estómac, a la nuca, etc.

Àrea familiar

Mentides constants i clima de desconfiança.

Deteriorament de la comunicació.

Àrea familiar

Mentides constants i clima de desconfiança.

Deteriorament de la comunicació.

Àrea social

Aïllament, manca d’aficions, de hobbies, etc.

Desvinculació de les amistats, pèrdua de relacions.

Àrea laboral

Disminució de l’atenció i de la concentració.

Disminució del rendiment laboral.

Pèrdua d’oportunitats i de promocions.

Àrea legal

Comissió d’actes il·legals.

Robatoris i furts.

Problemes judicials greus.

Malaltia reconeguda

La ludopatia va ser reconeguda oficialment com a entitat nosològica de salut mental l’any 1980, quan la Societat Americana de Psicologia (APA) la va incloure per primer cop com a trastorn al Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals en la seva tercera edició (DSM-III).

Es reconeix de nou al DSM-V com a malaltia i és l’única addicció sense substància que obté aquesta valoració.

L’Organització Mundial de la Salud (OMS) reconeix la ludopatia com una malaltia classificada al CIE-10 dins dels trastorns dels hàbits i del control dels impulsos.