Els enllaços següents s'obriran en una pestanya nova
Cercador:
Search
Inicio | La federació | Pla de qualitat

Pla de qualitat

La finalitat que FEJAR reflecteix en aquest Pla de Qualitat, és seguir els principis i requisits de la Norma Vigent en matèria de Qualitat, pel que fa a una millora de la realitat social, a través de la millora del benestar de vida de les persones i col·lectius integrats, aportant un valor afegit, orientant la gestió de FEJAR per fer-la més eficaç i eficient a l’hora de satisfer les necessitats de les entitats i persones associades.

Per això s’ha elaborat un document que té com a objectiu donar a conèixer l’exercici sobre la gestió de qualitat que a nivell de funcionament ha implantat FEJAR com a política objectiva de gestió, basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 s’estableixen aspectes bàsics relacionats amb el nostre context a nivell nacional i el nostre paper com a Federació Espanyola de Jugadors d’Atzar Rehabilitats. Aquest pla està disponible per a les associacions que ho sol·licitin.

Contribueix al fet que FEJAR…

Orienti la seva activitat a la satisfacció de les persones destinatàries finals de la seva missió, oferint suports productius i serveis de qualitat.

Incrementi la seva capacitat d’aprenentatge organitzatiu, desenvolupant processos cada cop més eficients.

Incremente la seguridad, la salud, la satisfacción laboral, la igualdad y la sostenibilidad ambiental.

Aconsegueixi més legitimació social – interna i externa- des d’una gestió ètica i transparent.

Augmenteu l’eficiència en l’ús dels recursos.

Innove i millore permanentment.

Política de qualitat