Els enllaços següents s'obriran en una pestanya nova
Cercador:
Search
Inicio | Què fem | Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

Missió

La missió primordial de FEJAR sempre ha estat agrupar totes les associacions, federacions o entitats públiques o privades que en els seus estatuts tinguin com a primordial el tractament, la prevenció i/o la recerca sobre la dependència als jocs d’atzar, i que s’encaminin a la recuperació d’aquestes persones malaltes i els seus familiars.

Visió

FEJAR es projecta cap al futur com la Plataforma nacional defensora dels drets del col·lectiu i unificadora de les entitats que intervenen amb el col·lectiu per assolir el desenvolupament de grans projectes i aconseguir els objectius que beneficiïn especialment les persones usuàries afectades i, en general, tota la societat espanyola. Es constitueix com un referent i una organització nacional en què entitats de persones afectades per ludopatia distribuïdes arreu del territori nacional puguin reflectir-se i buscar suport.

Valors

Unitat

Participació

Igualtat

Coordinació

Comunicació

Adaptació

Coherència

Perseverança

Confiança

Justícia social

Solidaritat

Compromís

Bé comú

Trasparencia

Integració

No-discriminació

Solidaritat

Empatia

Informació

Actualització

Coresponsabilitat

Col·laboració