Els enllaços següents s'obriran en una pestanya nova
Cercador:
Search
Inicio | La federació | Història

Una història de compromís

Al mes de febrer de 1991, amb motiu d’una convivència de FAJER (Federació Andalusa de Jugadors en Rehabilitació) a Torremolinos, van acudir totes les Associacions que ja estaven funcionant a tot Espanya i es van reunir unes quantes Associacions que estaven fent els seus primers passos a aquest moviment. Es va aprofitar un espai en aquesta Convivència per reunir i plantejar la necessitat d’aglutinar-se en una estructura que els permetés tenir força a l’Administració Central.

La comissió Gestora

D’aquesta reunió va sortir una Comissió Gestora, que es va comprometre a convocar totes les associacions que existien a tot el Territori Espanyol, a una reunió a Madrid per intentar dur a terme aquesta idea que tots teníem. Aquesta reunió es va celebrar a Leganés el dia 18 de maig d’aquell any. Com a anècdota, cal dir que la reunió va tenir lloc a l’antic Sanatori Mental de Leganés.

En aquesta mateixa reunió i estant presents les Associacions de Vigo, Màlaga, Còrdova, Sevilla, Pamplona i Leganés es constitueix FEJAR com queda reflectit a l’Acta Fundacional.

Placa en record dels inicis de FEJAR en una reunió al Sanatori Mental de Leganés

Neix FEJAR

A partir d’aquesta data FEJAR va començar a funcionar. Després de diferents etapes amb adhesions i baixes de diferents associacions, realitzant esdeveniments com Convivències i Congressos i tota mena d’esdeveniments, en els quals FEJAR creu que cal que el seu col·lectiu estigui representat. És primordial entendre que estar units/des en una Federació és necessari per poder reivindicar amb eficàcia la defensa dels seus interessos a nivell nacional.

El 2016 es va commemorar l’any del 25è Aniversari amb diversos actes.

Distinció Premis Reina Sofía “A l’Observatori d’Evolució del Tractament de Ludopatia a Espanya.” el 2015