Els enllaços següents s'obriran en una pestanya nova
Cercador:
Search
Inicio | La federació | Qui som

Una organització per ajudar

FEJAR – Federació Espanyola de Jugadors d’Atzar Rehabilitats -, és la unió de diverses Associacions i Federacions d’Associacions regionals, de tota la geografia espanyola, en què el fi primordial és unificar criteris i accions entre totes per a la millor defensa dels interessos de persones afectades per la dependència a jocs d’Atzar.

La pregunta clau

Arran de la legalització del joc quan la prevalença augmenta i per tant la societat s’ha d’enfrontar a la pregunta clau que, si està augmentant les persones afectades o hi ha realment una causa sociològica que potencia el trastorn individual d’un sector de la població.

L'argument fàcil

Aquestes preguntes sobre el canvi de la societat es traslladen a la comunitat mèdica, i molt lentament un altre sector de la societat, però encara avui dia es manté latent a la nostra societat argument “fàcil” i “còmode” de vici i degeneració per no constatar la realitat clínica de les persones afectades.

Naixement de la iniciativa

Aquest estigma social que van patir les persones afectades de ludopatia es trenca quan elles mateixes estableixen mecanismes dintervenció , i comptant amb professionals, constitueixen les primeres associacions d’afectats/des, que pateixen una allau de persones malaltes necessitades d’una taula de salvació per pal·liar les conseqüències de la seva addicció, finals dels vuitanta i principis dels noranta són el marc del naixement daquesta plataforma.

FEJAR, plataforma comuna

Un cop constituïts aquests veritables centres de tractament, els mateixos fundadors es veuen en la necessitat d’unir esforços i reunir-se tots en una plataforma comuna -aquí neix FEJAR-.

Des del començament la nostra gratitud a tots ells per aixecar la nostra casa comuna amb aquest esperit de superació que encara avui dia caracteritza la nostra Federació.

Com treballem

Les Associacions i Federacions integrades

Les entitats (Associacions i Federacions Autonòmiques) que componen aquesta federació segueixen unes pautes i criteris unificats i proporcionats per la federació, respecte al tractament als seus respectius centres, si bé és cert que, cadascuna es defineix segons la seva idiosincràsia No obstant això, des de la Federació hi ha una motivació i una missió conjunta que persegueix la consecució del mateixi principal fi, que és la rehabilitació de la persona amb trastorn per joc, amb una fórmula més o menys comuna a totes, que és sistema d’autoajuda i ajuda mútua i amb el suport de diverses disciplines que intervenen en el tractament.

Atenció multidisciplinària i amb persones rehabilitades

A la gran majoria de les entitats integrades, intervenen professionals amb formació en diferents disciplines: psicologia, treball social, psiquiatres, direcció terapèutica, etc. Però totes compten amb una estimable font de saviesa i experiència, com són les persones rehabilitades i els seus familiars, sin les nostres associacions no tindrien raó d’existir com a tals.

El primer, prevenció

FEJAR s’ha vist en l’obligació d’anar incorporant actuacions, recursos i eines en matèria de Prevenció (encara considerant que hauria de ser realitzada per l’o les Administracions) especialment pel que fa i es refereix a les diferents addiccions de joves, sota la premissa de “una bona prevenció aconsegueix més resultats” que no són altres que la reducció de la prevalença de joves i persones afectades per trastorn per joc.

Noves tecnologies i actuacions en línia

Alhora, FEJAR es manté en una actualització constant i preparació continua davant l’avenç vertiginós, de totes les tecnologies i aplicacions, que en si mateixes no comporten cap risc, però que poden produir efectes devastadors si no es fan servir adequadament o en excés.

Política
de qualitat
Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats