Publicacions

Joves i Joc On-line

El 2018 FEJAR, en col·laboració amb la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues, edita una sèrie de llibres guia clínica específics que compleixen l’objectiu de reforçar els protocols d’actuació en tres àrees de pacients fonamentals: les persones amb comorbiditat, els joves i el joc en línia, i les dones i el joc.

Joves i Joc On-line

El 2018 FEJAR, en col·laboració amb la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues, edita una sèrie de llibres guia clínica específics que compleixen l’objectiu de reforçar els protocols d’actuació en tres àrees de pacients fonamentals: les persones amb comorbiditat, els joves i el joc en línia, i les dones i el joc.

Cartilla de ludopatia

Cartilla per a pacients i familiars, que ajuda a informar sobre la malaltia i el seu tractament.

Cartilla de ludopatia

Cartilla per a pacients i familiars, que ajuda a informar sobre la malaltia i el seu tractament.

Projecte Forasuni – Còmic

Formació d’agents de prevenció en conductes addictives en l’alumnat universitari.

Projecte Forasuni – Còmic

Formació d’agents de prevenció en conductes addictives en l’alumnat universitari.

Projecte Forasuni – Teoria

Formació d’agents de prevenció en conductes addictives en l’alumnat universitari.

Projecte Forasuni – Teoria

Formació d’agents de prevenció en conductes addictives en l’alumnat universitari.

25è aniversari

Repassem en un llibre de 100 pàgines la història de la Federació, des dels seus inicis el 1991 fins ara. Amb el títol FEJAR i el moviment associatiu 1991-2016, es repassa l’evolució dels jocs d’atzar a Espanya, de la ludopatia, i s’expliquen els processos de tractament que duen a terme les associacions integrades a FEJAR.

25è aniversari

Repassem en un llibre de 100 pàgines la història de la Federació, des dels seus inicis el 1991 fins ara. Amb el títol FEJAR i el moviment associatiu 1991-2016, es repassa l’evolució dels jocs d’atzar a Espanya, de la ludopatia, i s’expliquen els processos de tractament que duen a terme les associacions integrades a FEJAR.

Protocol de comorbiditat

Aquest any FEJAR, en col·laboració amb la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues, edita un llibre i una cartilla sobre joc i comorbiditat en el marc del programa Protocol d’intervenció en pacients amb comorbiditat, per implantar un protocol d’intervenció a tots els seus centres, derivat de l’estudi realitzat a les associacions de FEJAR per intervenir en comorbiditat, dins del protocol d’intervenció de joc patològic de la Federació.

Protocol de comorbiditat

Aquest any FEJAR, en col·laboració amb la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues, edita un llibre i una cartilla sobre joc i comorbiditat en el marc del programa Protocol d’intervenció en pacients amb comorbiditat, per implantar un protocol d’intervenció a tots els seus centres, derivat de l’estudi realitzat a les associacions de FEJAR per intervenir en comorbiditat, dins del protocol d’intervenció de joc patològic de la Federació.