Els enllaços següents s'obriran en una pestanya nova
Cercador:
Search
Inicio | Política de qualitat

FEJAR està composta per diferents associacions i federacions repartides per tot el territori nacional que uneixen forces per establir una proposta comuna que situï la ludopatia i la seva rehabilitació al lloc que mereix per importància i impacte social. Per tant, el nostre sistema comú per establir una rehabilitació reeixida es basa en l’autoajuda i l’ajuda mútua amb la col·laboració de jugadors rehabilitats i de les seves famílies, amb la participació de diferents professionals com a psicòlegs/es i Treballadors/es Socials i altres professionals; així com el coneixement de la malaltia davant de la societat general i el coneixement de la casuística, particularitat i noves tendències d’aquesta addicció mitjançant la investigació.

FEJAR ha implantat un Sistema de Qualitat basat en la norma ISO 9001, en les activitats següents:
Coordinació d’actuacions entre associacions i federacions autonòmiques de jugadors d’atzar en rehabilitació de tot el territori nacional i anàlisi dels resultats obtinguts. Realització de programes dinformació de població sobre joc patològic. Promoció de tasques de recerca per al desenvolupament d’actuacions professionals relacionades amb la rehabilitació de jugadors d’atzar, jocs que creïn addició, noves tecnologies i altres addiccions sense substàncies. Prestació de serveis terapèutics on line, mitjançant la intervenció psicològica i d’autoajuda i ajuda mútua en aquells casos en què no es poden assistir a teràpies presencials a les associacions integrades.

Els objectius de FEXAR passen per la unificació de criteris i accions entre tots els seus afiliats, per a la millor defensa dels interessos dels afectats i afectades per la Dependència al joc d’atzar i altres addiccions sense substàncies, complint en tot moment els requisits aplicables tant a nivell d’estatuts com a requisits legals que li siguin aplicables. Per això:

Per tot això, FEJAR pretén aconseguir la plena satisfacció de les associacions i federacions que representa sent un marc de referència per a l’establiment dels seus objectius de qualitat, orientats cap a la millora contínua dels seus associats.

Pretén aconseguir la màxima motivació sobre la Qualitat a la Junta Directiva i Assemblea General, motivant els seus associats i donant-los l’oportunitat de desenvolupar i promocionar les actuacions que es realitzen a cadascuna d’elles, els seus coneixements professionals, promoció d’activitats que ajudin a obtenir major presència dins dels seus territoris, etc