As seguintes ligazóns abriranse nunha nova pestana
Buscador:
Search
Inicio | Política de calidade

FEJAR está composta por distintas asociacións e federacións repartidas por todo o territorio nacional que aúnan forzas para establecer unha proposta
común que sitúe a ludopatía e a súa rehabilitación no lugar que por importancia e impacto social merece. Por tanto, o noso sistema común para establecer unha
rehabilitación exitosa baséase na autoaxuda e axuda mutua coa colaboración de xogadores rehabilitados e das súas familias, coa participación de distintos
profesionais como psicólogos/as e Traballadores/as Sociais e outros profesionais; así como o coñecemento da enfermidade ante a sociedade xeral e o
coñecemento da casuística, particularidade e novas tendencias desta adicción mediante a investigación.

FEJAR implantou un Sistema de Calidade baseado na norma ISO 9001, nas seguintes actividades:
Coordinación de actuacións entre asociacións e federacións autonómicas de Xogadores de Azar en Rehabilitación de todo o territorio nacional e análise
dos resultados obtidos. Realización de programas de información de poboación sobre xogo patolóxico. Promoción de tarefas de investigación para o
desenvolvemento de actuacións profesionais relacionadas coa rehabilitación de Xogadores de Azar, xogos que cren adición, novas tecnoloxías e outras
adiccións sen substancias. Prestación de servizos terapéuticos en liña, mediante a intervención psicolóxica e de Auto Axuda e Axuda Mutua naqueles
casos nos que non se poden asistir a terapias presenciais nas asociacións integradas.

Os obxectivos de FEJAR pasan pola unificación de criterios e accións entre todos os seus afiliados, para a mellor defensa dos intereses dos afectados e afectadas
pola Dependencia ao xogo de azar e outras adiccións sen substancias, cumprindo en todo momento os seus requisitos aplicables tanto a nivel de estatutos como
requisitos legais que lle sexan de aplicación. Para iso:

Por todo iso, FEJAR pretende conseguir a plena satisfacción das asociacións e federacións ás que representa sendo un marco de referencia para o
establecemento dos seus obxectivos de calidade, orientados cara á mellora continua dos seus asociados.

Pretende conseguir a máxima motivación sobre a Calidade na súa Xunta Directiva e Asemblea Xeral, motivando aos seus asociados e dándolles a oportunidade de
desenvolver e promocionar as actuacións que se realizan en cada unha delas, os seus coñecementos profesionais, promoción de actividades que axuden a obter
maior presenza dentro dos seus territorios, etc