As seguintes ligazóns abriranse nunha nova pestana
Buscador:
Search
Inicio | A federación | Plan de calidade

Plan de calidade

A finalidade que FEJAR reflicte no presente Plan de Calidade, é seguir os principios e requisitos da Norma Vixente en materia de Calidade, no que respecta a unha melloría da realidade social, a través da mellora do benestar de vida das persoas e colectivos integrados, achegando un valor engadido, orientando a xestión de FEJAR para facela máis eficaz e eficiente á hora de satisfacer as necesidades das súas entidades e persoas asociadas.

Para iso elaborouse un documento cuxo obxectivo é dar a coñecer o desempeñou sobre a gestión de calidade que a nivel de funcionamento implantou FEJAR como política obxectiva de gestión, baseado na norma UNE-EN- ISO 9001:2015 establécense aspectos básicos relacionados co noso contexto a nivel nacional e o noso papel como Federación Española de Xogadores de Azar Rehabilitados. Este plan está dispoñible para as asociacións que o soliciten.

Contribúe a que FEJAR…

Oriente a súa actividade á satisfacción das persoas destinatarias finais da súa misión, ofrecendo apoios produtivos e servizos de calidade.

Incremente a súa capacidade de aprendizaxe organizativa, desenvolvendo procesos cada vez máis eficientes.

Incremente a seguridade, a saúde, a satisfacción laboral, a igualdade e a sustentabilidade ambiental.

Logre máis lexitimación social – interna e externa- desde unha xestión ética e transparente.

Aumente a eficiencia no emprego dos recursos.

Innove e mellore permanentemente.

Política de calidade